logotype
19 -October -2017 - 07:23

מיסוך עשן

למה להשתמש במיסוך עשן?

smoke4מערכות מיסוך עשן מתוכננות ומותקנות בכדי לספק את הכלי האולטימטיבי להרתעת פולשים ומניעת פגיעה ברכוש. מה הן האלטרנטיבות?

מערכות הגנה פיזיות כמו סורגים או תריסים אינן אסטטיות ובפועל רק מעלות את רמת האלימות המופעלת לשם קבלת גישה לאיזור המוגן. מנסיון אנו יודעים שגנבים שרוצים להיכנס יכנסו בסופו של דבר.

מערכות הקלטה אינן מרתיעות גנבים מקצועיים. הם פשוט משתמשים במסיכות. גם מערכות טמ”ס (טלוויזיה במעגל סגור) שמנוטרות אינן מהוות מכשול כי הגנבים מתכננים לעזוב את המקום לפני הגעת כח שיטור.

הפולשים מתעלמים ממערכות אזעקה רגילות. הסיבה דומה לזו של מערכות הטמ”ס. הם פשוט נעלמים לאחר 3 דקות. זהו אתגר קשה לכל המעורבים בנושא.

מיסוך עשן מגיב ומגן בשניות ספורות ומוכח כפתרון מוצלח פעם אחר פעם, מיסוך עשן מונע באופן מידי גניבות בשווי של מליוני שקלים.

החדרה של עשן לאיזור מהווה יצירת מגע אקטיבי ואלים עם הפורץ - זהו בדיוק הדבר שפורצים אינם מעונינים בו. הפורץ מבין שהזמן שמוקצה לו לסיום המשימה יורד באופן מהיר מאוד. יתרה מכך הוא מבין שבעוד רגעים ספורים הוא לא יוכל לראות את מה שהוא בא לגנוב.

 


2017  smoke screen   globbersthemes joomla template